kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
z Irinyi család tagjaira vonatkozóan az alábbi családfákat ismerjük:

A Szathmár vármegyei nemes irinyi Irinyi család leszármazási táblája, Ceka az 1100-as évektől
Az irinyi Irinyi család nemesi ágának folytatása, Irinyi István 1701-től napjainkig
Az irinyi Irinyi család nemesi ágának folytatása, Irinyi Ágoston 1813-tól napjainkig
Az irinyi Irinyi család nemesi ágához valószínűleg még kapcsolódó további személyek
Irinyi János magyar vegyész a zajtalan gyufa feltalálójának családfája, az 1600-as évektől napjainkig
Csokalyon (Bihar vm.) az 1700-as évek végén élt Irinyi István, református vallású utódai napjainkig
Biharkeresztesen (Bihar vm.) az 1830-as évek elején élt Irinyi Péter, református vallású utódai napjainkig
Az Irinyi család Biharkeresztesi (Bihar vm.) ágának folytatása, Irinyi István 1894-től napjainkig
Esztáron (Bihar vm.) élt, s 1706-ban született özv. Irinyi Mihály utódai
Az Irinyi család Esztári (Bihar vm.) ágának folytatása, Irinyi Mihály az 1750-es évektől napjainkig
Az Irinyi család Esztári (Bihar vm.) ágának folytatása, Irinyi István az 1750-es évektől
Az Irinyi család Esztári (Bihar vm.) ágának folytatása, Irinyi Ferencz az 1762-től napjainkig
Esztáron (Bihar vm.) élt másik Irinyi család tagjai
Az Irinyi család Esztári (Bihar vm.) ágának folytatása, Irinyi János az 1750-es évektől
Az Irinyi család Esztári (Bihar vm.) ágának folytatása, öreg Irinyi Ferencz az 1787-től napjainkig
Esztáron (Bihar vm.) élt további Irinyi családtagok akiket ez idáig nem sikerült a családfához kötni
Csekén (Szatmár vm.) 1750-es években született Irinyi János Botpaládon élt utódai napjainkig
Az Irinyi család Botpaládi (Szatmár vm.) ágának folytatása napjainkig és akiket nem sikerült a családfához kötni
Kállósemjénben (Szabolcs vm.) élt egyik Irinyi család tagjai
Kállósemjénben (Szabolcs vm.) élt további Irinyi családtagok akiket ez idáig nem sikerült a családfához kötni
Kállósemjénben (Szabolcs vm.) élt másik Irinyi család tagjai napjainkig
Kállósemjénben (Szabolcs vm.) 1790-es években született Irinyi Ferencz Balkányban élt utódai napjainkig
Az Irinyi család Balkányi (Szabolcs vm.) ágának folytatása, Irinyi József 1865-től napjainkig
Az Irinyi család Balkányi (Szabolcs vm.) ágának folytatása, Irinyi Ferenc 1890-től napjainkig
Az Irinyi család Balkányi (Szabolcs vm.) ágának folytatása, Irinyi Ferenc és János 1920-tól napjainkig
Darán (Szathmár vm.) az 1600-as évek végén született Irinyi Ferencz utódai

A honlapon található családfák jelenleg, körülbelül 825 Irinyiként született családtag nevét tartalmazzák. A pontos számot azért nem ismerjük, mert az akár több száz éves adatok közt, érthető módon előfordulnak olyanok is, amelyekről nem tudjuk eldönteni pontosan egy vagy két emberre vonatkoznak-e. A családfákon továbbá megtalálhatók azok az Irinyiek is, akik különböző okokból anyjuk vezetéknevét viselik.

A családfákat a legkorábbról ismert ős születési helyéről neveztük el, ami természetesen újabb adatok felbukkanása esetén módosulhat. Külön jelezzük a napjainkig teljes egészében meglevő családfákat. Saját magunk vagy nagyapánk utáni kutakodást, ezeken a családfákon érdemes elkezdeni.

A hatalmas családfákat (apró betűvel írva is betöltik a konyhaasztalt) a könnyebb áttekinthetőség miatt képernyőnként tördeltük. A folytatások az adott névnél levő hivatkozásra (link) kattintva tekinthetők meg.

A ma is élő családtagok nevén kívül más adatukat, személyes adataik védelme érdekében nem közöljük (természetesen sokukról rendelkezünk további adatokkal).

A családfákon alkalmazott jelölésekre vonatkozóan itt jegyezzük meg, hogy ha a név alatt található évszámok után kötőjel következik, akkor születési adatok, illetve halálozási adatok ha az évszám előtt látható a kötőjel. Amennyiben az évszám előtt vagy után hiányzik a kötőjel akkor az valamely oklevélben történt említés dátumát, vagy magának az oklevélnek a keletkezési idejét jelöli. Ez elsősorban az első 600 évre vonatkozóan fordul elő.

A családfákon használt rövidítések: hk. házasságkötés, f. férje, n. neje, I.f. és II.f. első férje és második férje stb., gysz. gyermekük született, ksz. keresztszülők voltak.

Ez úton is szeretnénk kérni Önöket, ha ismernek olyan Irinyit aki nincs egyik családfán sem, azt kérjük jelezzék számunkra az első oldalon (fent a címerre kattintva érhető el) található elérhetőségünkön, hiszen a családról meglévő, s jelen honlapon Önökkel megosztott ismereteinket nem csak a mi kutatásainknak köszönhetően, de nem utolsó sorban az Önök segítségével gyarapíthatjuk.

Kellemes kutakodást kívánunk, jelezzék ha valamelyik családfán megtalálták a nevüket!