kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
lbis

község Romániában, Bihar megye (judeţul Bihor) északi részén, a Rézhegység egyik előhegyének, az Érmelléki hegylánc keleti oldalán, az Érmelléken fekszik. Albis román neve Albiş (kiejtése álbis). Közigazgatásilag Érbogyoszlóhoz (mai neve Buduslău) tartozik. A település legegyszerűbben északi irányból, Debrecen felöl, a 19-es főúton Mihályfalván át, Ottománynál letérve, Érbogyoszlón keresztül végig jó minőségű úton érhető el.
 A község címerét nem ismerjük
A község címerét
nem ismerjük

eve eredetére vonatkozóan a források nem egységesek, mint ahogyan névalakjai is gyakran változtak az évszázadok során. Az 1333-as pápai tizedjegyzékben még Alba néven szerepel, nevének későbbi változatai Albeus, Albes, Albys. Egyes források nevét egyenesen az Albert személynévből eredeztetik.

Albis a Zólyomi család ősi birtoka és temetkezési helye. Későbbi birtokosa az Albisi család akik Diószeget, és később Zsigmond királytól Székelyhidat is adományba kapják. A környék települései közül egyedülálló módon a törökök a települést nem pusztították el, végig lakott hely volt. A közelében levő Véd községet 1660-ban a törökök elpusztították, maradványa Védi-major néven ma Albishoz tartozik.

A község büszkesége a központjában álló református templom. A mai műemlék épület egy kora középkori templom átépítésével jött létre. Az épületen a román-kori építészet jellegzetességei ma is nyomon követhetők. Az egykor védelmi feladatokat is ellátó, masszív négyzet alaprajzú torony, más tornyokkal ellentétben az egykori szentély fölött magasodik.

 Albis büszkesége a kora középkori alapokra épült református templom
Albis büszkesége a kora középkori
alapokra épült református templom
 A tekintélyt parancsoló öregtoronynak egykor védelmi szerepe is volt
A tekintélyt parancsoló öregtoronynak
egykor védelmi szerepe is volt

A torony belsejében az első szinten jól látszik a keresztboltozat, s a román-kori templomokra jellemző módon a harangokhoz vezető lépcsősor, az úgynevezett gyilkos lépcső. Ez igazából nem is lépcső, hanem a fal belsejében tekergődző szűk téglafolyosó, melyben felegyenesedve nem lehet közlekedni, s kijáratai is alig egy méter magasak. A toronyba visszahúzódó védőket, páncélingben, középkori fegyverekkel gyakorlatilag képtelenség volt meglepni.

 A kazettás mennyezetű református templom szószéke a padsorokkal és az orgonakarzat
A kazettás mennyezetű református templom szószéke
a padsorokkal és az orgonakarzat
 A kép előterében a szószék, háttérben a középkori templom egykori szentélyének helye
A kép előterében a szószék, háttérben a középkori
templom egykori szentélyének helye
 Györkei István albisi fafaragóművész alkotása a millecentenáriumi kopjafás emlékmű
Györkei István albisi fafaragóművész alkotása
a millecentenáriumi kopjafás emlékmű
 Albis két világháborúban elesett hősi halottainak tiszteletére emelt impozáns emlékmű
Albis két világháborúban elesett hősi halottainak
tiszteletére emelt impozáns emlékmű

templombelsőről készült képeket és a község múltjáról szerzett ismereteinket Dénes Béla tisztelendő úrnak köszönhetjük. Ha Létavértest Irinyi János kultuszhelyének tekintjük, akkor Albis feltétlenül öccsének, Irinyi Józsefnek a kultuszhelye. A nagy utazó, jogász, politikus, drámaíró, műfordító, s még megannyi mindennel foglalkozó Irinyi József, a szakirodalom szerint 1822-ben született Albison (egyes vélemények szerint János is itt született).

 Az I-VIII. osztályos Irinyi József Általános Iskola
Az I-VIII. osztályos Irinyi József Általános Iskola
Albis 2009.
 Albis szülötte Irinyi József emléktáblája a nevét viselő iskola falán
Albis szülötte Irinyi József emléktáblája
a nevét viselő iskola falán

A református templom utcájából rögtön jobbra letérve, az 58. szám alatt áll az Irinyi József Általános Iskola emeletes épülete. Visszatérve s a református templom utcáján tovább haladva, jobbra (a buszmegálló mellett) a második utcában egy emeletes téglaépülettel szemben álló telken találjuk az egykori ház helyét, melyben Irinyi József a gyermekéveit töltötte.

A szülőház helyét az Irinyi József Társaság által, 2002-ben felállított emlékkő és egy 2008 őszén felavatott több méter magas lármafa jelzi. A lármafa közepén Petőfi 1847 februárjában Pesten írt, Magyar vagyok című versének alábbi két sora olvasható
"De semmi kincsért s hírért a világon / El nem hagynám én szülőföldemet"

 Az emlékkőhöz az úton tovább haladva a buszmegállónál kell jobbra fordulni
Az emlékkőhöz az úton tovább haladva a
buszmegállónál kell jobbra fordulni
 A fák közt az út bal oldalán látható az emlékkő és a lármafa
A fák közt az út bal oldalán látható
az emlékkő és a lármafa
 Irinyi József egykori szülőházának helyén álló emlékkő és a lármafa
Irinyi József egykori szülőházának helyén
álló emlékkő és a lármafa
 Itt állt Irinyi József 1822-1859 szülőháza
Itt állt Irinyi József (1822-1859) szülőháza
Albis 2002.

Azok számára akik, hasonlóan e sorok írójához, eddig még soha életükben nem láttak vagy hallottak lármafáról, álljon itt néhány közeli kép a felelősségteljes helytállás ezen, mára már elfeledett jelképéről.

 A Himnusz első sora rovásírással a lármafa tetején
A Himnusz első sora
rovásírással a lármafa tetején
 A Petőfi idézet alatti rész
A Petőfi idézet alatti rész
Fotó Irinyi Gábor (Nagyvárad)
 A lármafa egyik elágazása
A lármafa egyik elágazása
Albis 2009.

Források, ajánlott és felhasznált irodalom:
Borovszky Samu: Bihar megye és Nagyvárad. 1901. Budapest, Apolló Kiadó
Orosz Otília Valéria: Műemlék orgonák. 2008. Nagyvárad, Partiumi füzetek
Borbély G., Dukrét G., Péter I. Z., Stark E.: Bihar megye útikönyve 2004. Nagyvárad, Prolog Kiadó
Balláné Bakó Erzsébet, Török Ferenc: Albis (kismonográfia). 2003. Nagyvárad, Partiumi füzetek
Érbogyoszló honlapja http://www.buduslau.ro/
Erdély Online: Lármafa tűze lobbant Albison http://www.erdon.ro/hirek/