kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
jfehértó

jfehértó Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a 4-es úton Nyíregyházától 17, Debrecentől 35 kilométerre, Nagykállótól 12 kilométerre délnyugatra található. A városba Nagykálló felől érkezve, az út mentén két nagy tulipános kopjafán, Újfehértó háromszögű pajzson elhelyezkedő címerével találkozunk.
 Újfehertó címere
Újfehértó címere
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

város címerében ezüst mezőben kék cölöpön, a pajzs alsó harmadában egymást átlósan metsző lebegő, jobbharánt arany díszítésű fekete markolatú ezüst szablya, balharánt egy szál arany búzakalász látható. A két címerkép találkozásánál egy ötlombú nyitott, vörösbélésű arany korona. A korona középső koronaágán arany virág alakzaton nagy rubin ékkő látható.

A korona a város egykori mezőváros jellegére, míg a szablya és a kék szín a hajdukra utaló jelképek. Az ezüst mező a várost egykor körülvevő szikes tavakra utal.

település környéke már az őskorban is lakott hely volt, később a szkíták és a kelták is megtelepedtek. A rómaiak jelenlétéről pézleletek tanuskodnak. Mai helyén a honfoglalás után három falu alakult ki Bolt, Micske és Szegegyháza. A török uralom alatt a környék lakóit ért állandó űldöztetések miatt a menekülők a nehezen járható szikes, sós tavaktól körülvett helyen létrehozták Fejértó települést.

 Az út menti tulipános kopjafák a város címerével
Az út menti tulipános
kopjafák a város címerével
 A város egyik utcájának látképe
A város egyik utcájának látképe
Újfehértó 2008.

Bocskai István fejedelem az 1630-as évek elején Böszörményből, több mint száz hajdút és családját telepített ide, ezért ekkoriban az írott források a települést Rácz-Fehértó néven említik. A másik Fehértótól, Ófehértótól való megkülönböztetés miatt lett a neve Újfehértó.

A település V. Ferdinándtól 1836-ban kapott mezővárosi jogokat. Ekkor az addig is élénk gazdasági élet további lendületet kapott, a helyi nemesek kúriái és kastélyai ebben az időszakban épültek. A városháza klasszicizáló stílusban 1905-re épült fel.

 A városháza valóban impozáns épülete
Az 1905-ben elkészült újfehértói városháza
valóban impozáns épülete
 Magyarország és Újfehértó címeres lobogója és a városháza balusztrádos erkélye
Magyarország és Újfehértó címeres lobogója
és a városháza balusztrádos erkélye

elen ismereteink szerint, az Irinyi család egykori nemesi kúriái közül napjainkra összesen három maradt fenn. Ezek közül az egyik éppen Újfehértón található. Az épület építésének körülményeiről semmilyen konkrét adattal nem rendelkezünk. Ami keveset az épület történetéről tudunk azt egykori lakóinak, az 1887-ben született Irinyi Csaba és felesége Gencsy Mária, Nyíregyházán élő leszármazottaitól tudjuk.

 Az egykori Irinyi-kúria látképe az 1980-as években
Az egykori Irinyi-kúria látképe az 1980-as években
Fotó: Irinyi István (Nyíregyháza)

A neoklasszicista kúria jelenleg magánterületen áll, tehát szabadon nem látogatható. A közvetlen mellette levő telken álló, egykoron hozzá tartozó melléképületek ma a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskolához tartoznak. A kúria elé későbbi tulajdonosai üzemépületeket építettek ezért az utcafrontról alig látszik belőle valami. Az épületen Irinyi címer vagy más az egykori tulajdonosaira utaló jelzés nincs.

 Az utcáról mindössze ennyi látszik a kúriából ha a szürke lemezajtó nyitva van
Az utcáról mindössze ennyi látszik a kúriából
ha a szürke lemezajtó nyitva van
 A földszintes kúria jobboldali saroktornya és tetőzetének részlete
A földszintes kúria jobboldali saroktornya
és tetőzetének részlete

Az épületet az állam (a kor "szokásainak" megfelelően) 1949-től kezdődően 40 évre bérbe vette évi 5 forintért, majd a rendszerváltás előtt (szintén a kor "szokásainak" megfelelően) gyorsan államosították. A rendszerváltás után a korábbi tulajdonos Irinyiek a teljes ingatlanért kárpótlásul néhány százezer forint értékben kárpótlási jegyet kaptak, az épületet pedig privatizálták.

 A középrizalit és a baloldali saroktorony az egykori Irinyi-kúria látképe
A középrizalit és a baloldali saroktorony
az egykori Irinyi-kúria látképe
 A középrizalit és a neoklasszicista timpanon
A középrizalit és a neoklasszicista timpanon
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)
 A nyílászárók félköríves metszett üvegtáblái
A nyílászárók félköríves metszett üvegtáblái
az egykori Irinyi-kúria részlete
 A baloldali torony bádog díszítőmotívumai
A baloldali torony bádog díszítőmotívumai
az egykori Irinyi-kúria részlete

A kilencvenes évek elején több Kft. és szövetkezet is működött a területen. Az épület állaga folyamatosan romlik, a tető beázik, nincs fűtés, tehát rövidesen rom lesz belőle. Egy helyi városvédő szeretné az épületet kulturális céllal üzemeltetni azonban jelentős anyagi források híján ez jelenleg kilátástalannak tűnik.

Források, ajánlott és felhasznált irodalom:
W. Koch: Építészeti stílusok. 1997. Budapest, Officina Nova Kiadó
Bertényi Iván: Kis magyar címertan. 1983. Budapest, Gondolat Kiadó
Borovszky Samu: Szabolcs Vármegye. 1901. Budapest, Apolló Kiadó
Újfehértó város honlapja http://www.ujfeherto.hu/
Újfehértó és térsége hírportálja http://ujfeherto.szabolcsmegye.com/
Újfehértó.lap.hu http://ujfeherto.lap.hu/