kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források

zirmay: Szathmár vármegye fekvése, történetei, és polgári esmérete (1809)
című munkájának I. kötetében említésre kerülő Irinyi családtagok

67.-68. oldal
1744. Eszt. Meg ujjúlván a 'Burgus háború, már nagyobb sereg fel sereglett. Mert állott 487. Nemes lovas vitézből, négy Kompániákra, négy járások szerint fel osztva. Vezére vólt először Gróf Károlyi Ferencz, de ez az attya lovag seregének tulajdonossává tétetvén, helyette Vezérré lett 1745. Eszt.
első Al-Ispány Eötvös Jósef, Hadi bírája Gáspár Sándor, Fizető Biztossa Dombrády János, Vezér-Segede Lipics Antal. Krasznaközi Kompániának . . . Nagy-Bányai . . . Nyiri Kompániának Kapitánya Irinyi István, Hadnagya Radics Sigmond, Zászlótartója Csomaközi Gábor, Strázsa-Mestere Fényes László

70.-71. oldal
1797. Eszt. 4677. Számra ment fel azon Nemesek száma, kik külön kenyeres gazdák, külön külön 4. forintot csupa személyektől fizettek a Nemesi fel-kelésre. Gróf Károlyi Jósef Fő-Ispány a reá esett sommákon kívül fertály esztendőnként 1000. forintos fel-segéllésekre ajánlott. Ki állítottak tehát ezen költséggel 1000. lovas köz vitézek, és három osztályokra osztatván, ezen Tisztyei vóltak: . . .
Kapitányok: Irinyi Sigmond, Szuhányi János, Kállay Antal, Gáspár László, Darvay Gábor, Mátay Ferencz

74.-75. oldal
Ezek vóltak pedig ezen Vármegyének Követei: . . .
1634. Szent-Mártonyi Farkas István, és Irinyi György az Órszág Gyűlésre
1635. Farkas István, és Irinyi János Szolgabíró azonra

127.-128. oldal
É következő Al-Ispányokat lehetett ki feszegetnünk a régi írásokból, vagy írókból, kik a Fő-Ispányi hivatalnak Segédjei vóltak: 1595. Irinyi Irinyi György, Vetéssi Kökényesdi Pál.

130. oldal
1765. 1778. Becsky László, Irinyi László
1780. Szuhányi László, Irinyi László
1777. Geöcz Ferencz Királyi Tanátsos

131. oldal
A Szolgabiráknak nevei: 1600. Irinyi Ferencz

132. oldal
1633. Irinyi György
1635. Irinyi László
1648. Irinyi György, Ráthonyi Gergely, Uray Gáspár, Bornemissza István

133. oldal
1694. Jringyi Sigmond, Magas István, Csontos György
1698. Almássy Gábor, Irinyi Sigmond

134. oldal
1718. Erdöhegyi Miklós, Eötvös Josef, Irinyi Imre
Azután Fő és Al- Szolgabírákra fell osztattak:
1724. Fő-Szolg. Bagossy Mihály, Erös István, Korda Mihály, Irinyi Imre
1727. Fő-Szolg. Verebélyi László, Irinyi Imre, Becsky György, Kereskényi János
1732. Fő-Szolg. Mólnar Sigmond, Becsky György, Jékey Sándor, Irinyi Imre, Al-Szolg. Kürti Csabay László, Erös Gábor, Buday Sigmond, Irinyi István
1734. Fő-Szolg. Jékey Sándor, Becsky György, Sötér Jósef, Irinyi István
1738. Jékey László, Becsky László, Sötér Jósef, Irinyi István Fő-Szolg.

135. oldal
1765. Fő-Szolg. Bagossy Ferencz, Becsky György, Becsky Ferencz, Irinyi Antal
1771. Fő-Szolg. Geöcz Ferencz, Eöttvös László, Becsky Ferencz, Irinyi Antal
1778. Fő-Szolg. Geöcz Ferencz, Eöttvös László, Eöttvös Imre, Irinyi Antal
1784. Al-Szolg. Mándy Pál, Irinyi László, Pelei Sigmond, Gáspár Jósef, Szerdahelyi Sigmond, Kölchey István, Zanathy Mihály
1790. Al-Szolg. Szerdahelyi Sigmond, Irinyi Imre, Mátay Ferencz, Mándy Pál, Gáspár István, Kende Mihály, Isaák Gáspár, Vitkay István
1796. Al-Szolg. Szerdahelyi Sigmond, Irinyi Imre, Mátai Ferencz, Mándy Pál, Darvay Gábor, Isaák Gáspár, Becsky Ignácz, Asztalos Mihály
Fő-Al- és Betsületbül-való Jegyzők:
1797. Irinyi Irinyi András

136. oldal
1746. Thólnay Pál, Irinyi László

137.-138. oldal
Adó-rovók, és Szedök: (Dicatores, Perceptores)
1734. Horváth György Hadi, Irinyi Imre Házi Pénztár bészedője
1754. Zanathy Jósef, és Irinyi László
1765. Irinyi László, Illosvay László