kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
Szathmár vármegyei nemes irinyi Irinyi család leszármazási táblája


Ceka
1176-ban az
oroszok ellen harcolt
III. Béla
uralkodása alatt

Vid de Iriny
1264, 1270, 1279
oklevelekben említik

Venczel
egykoron
dömösi apát
1264, 1270, 1279

László
1278-ban Ottokár
cseh király
ellen harcolt

János

ismeretlen

Pál
1338

László
1382, 1383

Tamás
1382, 1401, 1409,
és 1415
n. Kamuthy Ilona

Bálint
1382

Miklós
1382

János
magister 1382-ben
I. (Nagy) Lajos király
városi jegyzője

András
1382, 1415

János
1415

Illés
1409, 1415,
és 1449
n. Sándorházy Kata

Mátyás de Iren
1437-ben
"királyi ember"
elhunyt 1458 előtt
Kolozsmonostori Konvent
1458.X.23. említi őket
együtt, mely megtíltja
Mátyás királynak Középszolnoki
birtokaik eladományozását

id. István
földbirtokos
1460, 1467, 1471,
1489, 1505, 1508

Klára
1458

Márta
1458

Mátyás deák
ügyvéd
1458, 1461

Ilona
1458

Imre
földbirtokos
1520, 1548

László
1505, 1520
n. Porteleky Juliánna
de Portelek

Gergely
1520, 1548,
1560, 1567

ifj. István
"kis Irinyi"

1520, 1543, 1549

Ferencz
n. Báthory Borbála
de Szaniszlófi

Borbála
f. Moldvay Gábor
de Portelek

István
1544
n. Szachy Petronella

János
1560, 1567,
1595

Tamás
1560, 1567,
1595, 1613
I.n. Berey Sára
1602 vr
II.n. Kamuthy Ilona

Anna
1600
f. Ágoston Miklós

András
1545, 1602,
1611, 1620,
és 1629
elhunyt 1629-ben
n. Fejér Borbála

László
1545

Anna
f. Bercelly Ferenc
de Mező-Petri

György
Szatmár v. szolgabíró
1595 másodalispán
elhunyt 1613-ban
n. Károlyi Zsófia
de Nagy-Károly

Katalin
I.f. Szénássy András
de Bályog
II.f. Irinyi András
de Gyűlvész

Krisztina
I.f. Halmy Gábor
II.f. Daróczy Szerafin
1597 előtt meghalt
III.f. Miskóczi Ambrus
1592-ben említik vele

Ferencz
1602, 1615,
1617, 1620
n. Wajda Anna
felesége 1608-ban
már özvegy

Borbála
1611, 1612
I.f. Literati Fejérvizi Kálmán
II.f. Vadas István

László
1641, 1642

György
szolgabíró
1613, 1628, 1654
n. Nagyiday Erzsébet

András
földbirtokos
1620, 1621

Miklós
esküdt 1620, 1650,
n. Szodoray Anna
de Szodoró

Mihály
1620, 1624,
1633, és 1641
n. Mezey Anna

László
1612, 1651
I.n. Székely Kata
II.n. Zólyomi Kata

Anna
Atya 1630, 1640
I.f. Göde Sándor
II.f. Ráthonyi Gergyely

Ferencz

Erzsébet
f. Erős Albert
hk. 1654 Károly

ifj. György
1672-ben
"a talpasok
elpusztíták"
n. Tatay Éva

István
földbirtokos
1642-ben Atyán
1665, 1672
f. Ceglédi Erzse

Ferenc
1660, 1667

Laczkó
- 1661

Ferenc
földbirtokos
1648 Atya

Mária
1675

Klára
1675

Zsigmond
II. Rákóczi Ferenc
6 vármegyére
kiterjedő biztosa
I.n. Bük Kata
de Felső-Pulya
II.n. Szénássy Mária
de Bályog-Hégen

Mária
1686, 1692, 1697
f. Gyulai Ferencz
főszolgabíró
Székelyhíd

Klára
1686, 1703
f. Dengelegi Pál

Borbála
1692, 1693, 1694
f. Eötvös Miklós
III. Károly királyi
tanácsosa

Imre
szolgabíró
n. Ramocsaházy Éva
de Ramocsaháza
XIV. Kelemen pápa
apostoli áldását
küldi neki

István
főszolgabíró
1701 - 1761

Krisztina
f. Becsky György
de Tasnádszántó

László
szatmári alispán
1721 - 1787
n. Linkner Anna
de Udvarhely

Juliánna
1725 - 1775
f. Bossányi János

László
földbirtokos
1759 - 1793
n. Eördögh Borbála
de Lászlófalva

Zsigmond
testőr és kapitány
1766 - 1829
n. Zoltán Juliánna
de Csepe

Zsuzsánna
1769 - 1813
f. báró Vay László
de Vaja

Erzse
1773 - 1820
f. Becsky Imre
de Tasnádszántó

Anna
1774 - 1817
f. Becsky József
de Tasnádszántó

Imre
főszolgabíró
1763 - 1805
n. Becsky Anna
de Tasnádszántó

Mária
1790-es évek
Szováton lakott
f. Péterffy Albert
Szentmártoni
földbirtokos
leányuk 1905-ben
hunyt el Balkányban

Veronika
1808
f. gróf Lázár Imre

Lajos
1809 - 1833
Iriny

Eszter
1808 - 1890
f. Vay Dienes
de Vaja

Johanna
1811 - 1891
f. Kraynik József
de Kraynikfalva

László
1798 - 1805

Antonia
1799 - 1803

Imre

Bálint
1800 - 1802

Antonia
1803 - 1803

Anna
1811