kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
Szatmár vármegyei irinyi Irinyi család nemesi ágának folytatása


István
főszolgabíró
1701 - 1761
I.n. Józsa Klára
de Nagy-Bánya
II.n. Becsky Krisztina
de Tasnád-Szántó

Ferencz
1745 - 1806
I.n. László Juliánna
II.n. Nagy Katalin

György

István
testőr
1749 - 1805

Antal
főszolgabíró
I.n. Magoss Mária
II.n. Barta Erzsébet

Imre
főszolgabíró
1756 - 1809

Anna
1747 - 1787
I. neje
Geöcz Ferencnek

Krisztina
1752 -
II. neje
Geöcz Ferencnek

Katalin
- 1829
f. Vay Ádám

Antal
-
elesett a török
háborúban

Teréz
f. Eördögh Dániel
de Lászlófalva

Tamás
1770 - 1847
I.n. Czóbel Borbála
II.n. Vay Mária de Vaja

Juliánna
f. Ibrányi Mihály

András
1796 -
n. Gerzon Teréz

Klára
f. Dessewffy János
de Csenek et Tarkeő

Krisztina
f. Majtényi Gábor
de Kesselevkő

Borbála
- 1841
f. Orosz Ignácz
de Csicser

Ignácz
1782 - 1854
n. Faletini Kelcz Mária

Judith
1811 - 1879
f. Bagossy László
de Bagos et Kaplony

Ágoston
1813 - 1864.VI.11.
n. Halassy Luiz
de Dévaványa

István
1814 - 1900
n. Farkas Hermin
de Nyujtód et Ikafalva
1825 - 1890

Bertalan
huszárőrnagy
1818 - 1880
I.n. báró Vécsey Kornélia
II.n. Csergheö Melánia

Antal
1811 - 1839
n. Király Ludovika

Leona
1855 - 1911
f. Vidovich Menyhért

Szeréna
1856 - 1912
f. Balási József
de Kászonimpérfalva

Tamás
Dr. theol
1862 - 1911

István
Dr. juris
1864 - 1930
n. Nemes Ilona de Baróth

Cornél
1850 - 1893

Zoltán
1853 - 1902
n. Orosz Jolán
de Csicser

Csaba
1854 - 1925
n. Petrovay Ilona
de Dolha

Andrea
1855 - 1878
f. Ferenczy Gy.
de Csele et Bessenyő

Vyd
1867 - 1890

Aurél
1875 -

Korvin
- 1869

Kund
1869 - 1870

István
1889 - 1915

Kálmán
1891 -
n. Csath Anna
de Kozmatelke

Ilona
1893 - 1931
f. vitéz Uray Tibor
de Ura

Zoltán
1882 -

Edit
1884 -

Szabolcs
1886 - 1964
n. Horkovits Mária
de Komjáth

Csaba
1887 - 1965
n. Gencsy Mária
de Gencs et Érmihályfalva

Ilona
1889 - 1889

Veronika

György

Tamás

Mária

Johanna

Szabolcs

Csaba

László

Judith

Ágnes

György

Tamás

Judit

Ildikó

Ágnes

Csaba

Dorottya

Csaba