kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
ényeslitke

agyarországon, a Nyírség szélén, a Rétköz északi részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ukrán-magyar határ közelében, a Kisvárdai kistérségben fekvő Tisza menti település, Fényeslitke. A község legkönnyebben a 4-es főútról Nyíregyházáról (55 kilométer), vagy a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon közelíthető meg. Közelében fekszik még Döge, Komoró, Kécske, Mándok, Mezőladány és Tornyospálca.
 Fényeslitke címere
Fényeslitke címere
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

község címere álló, negyedelt tárcsapajzsú, egyesített címer. A pajzsfő jobb szélén található zöld pajzsmezőben (képünk eléggé napszítta tábláról készült), tizenhat sugarú, emberarcú arany nap lebeg, utalva ezzel valószínűleg a település nevében található Fényes előtagra.

A pajzsfő bal szélén található pajzsmezőben, kék mezőben, négy arany nyírfa lebeg, mely utalás a Nyírségre. Ugyanez a címerkép látható a pajzstalp jobb szélén is.

Az aranynap és a nyírfák, mind a nyolc megtalálható a település 1908. évi kőrpecsétjén is. A pajzstalp bal szélén zöld mezőben, egy arany alma lebeg, a régióban és a településen oly fontos, nagy területen folytatott almatermesztést jelképezve. A környéken termett szabolcsi alma ma is fogalom!

evét a legutóbbi időkig Fényes-Litke formában írták megkülönböztetendő Litke községtől. A források a Litke elnevezést tulajdonnévből származtatják, míg a Fényes előtag talán a sok napsütéses napra utal (lásd kitűnő gyümölcstermő hely), de találkoztunk olyan véleménnyel is, hogy fövenyes helyet jelöl, ennek azonban ellentmond a címerében látható arany nap ábrázolás.

Neve 1334-ben a Zichy-okmánytárban Litkeként szerepel. A leleszi konvent levéltárában 1459-ben és 1500-ban, nevét Lythke formában találjuk. A XIX. században Körjegyzőségi székhely, 1984-től a tőle 5 kilométere fekvő Kisvárda városkörnyéki települése, 1990-től saját, önálló Önkormányzata vezeti.

községben sok a látnivaló. Van temploma a római katolikusoknak és a reformátusoknak, imaháza az izraelita hitközségnek (ez utóbbit ott jártunkkor sajnos nem tudtuk megtekinteni). A Szentháromságnak szentelt katolikus templom késő barokk stílusban, 1776-tól kezdődően öt éven át épült. Liturgikus tere mai látható formáját, az épület 1980-as nagyobb felújításakor történt átalakításának köszönhetően nyerte el.

 A késő barokk stílusban épült Szentháromság római katolikus templom
A késő barokk stílusban épült Szentháromság
római katolikus templom
 A Szentháromság templom lelki megnyugvást sugárzó mai stílusú liturgikus tere
A Szentháromság templom lelki megnyugvást
sugárzó mai stílusú liturgikus tere
 Megszületett a Megváltó, az Úr, Dávid városában
Megszületett a Megváltó, az Úr, Dávid városában
(a katolikus templom egyik freskója)
 II. János Pál pápa címerét talán kevesen ismerik
II. János Pál pápa címerét talán kevesen ismerik
(a katolikus templom egyik freskója)

A katolikus templom előtt az 1882-ben felállított díszes feszületet és Nepomuki Szent János barokk műemlék szobrát láthatjuk. A több mint kétszáz éves szobrot 1990-ben felújították, újrafaragták, ennek köszönhetően ma nagyon szép állapotban láthatjuk.

Nepomuki Szent Jánosról azt kell tudni, hogy Csehország védőszentje, s a XIV. század közepén született, nem meglepő módon a csehországi Pomukban. Prága általános érseki helyetteseként egyházi mentelmi jogokkal foglalkozott. Ezek védelmében a királlyal szemben is fellépett, amiért IV. Vencel cseh király személyesen megkínozta, s a Károly-hídról 1393-ban a Moldva folyóba dobatta. Később ő lett a gyónási titok vértanúja.

 A katolikus templom előtt álló 1778-ban készült barokk műemlék
A katolikus templom előtt álló 1778-ban
készült barokk műemlék
 Nepomuki Szent János portréja
Nepomuki Szent János portréja
Fényeslitke 2009.
A katolikus templommal egy utcában, a Petőfi Sándor úton találjuk Fényeslitke nagyon impozáns tornyú másik templomát, a református templomot. A korabeli román stílusú épületet átépítették, de homlokzata megőrizte eredeti stílusát. Szószéke barokk stílusú, tornya 35 méter magas, a toronysisakot négy fiatorony díszíti.

A községben a két templom közti egyik parkban látható a Református Idősek Otthonának, 2003-ban átadott épülete. A vele szemközti utcában a község Művelődési Házát találjuk, a mellette levő emlékparkban Győrfi Lajos szobrászművész és Papp Zoltán kőfaragóművész szokatlan formájú hősi emlékművével találkozunk.

A Községháza épülete előtt II. Rákóczi Ferenc mellszobra, míg a vele szemben levő parkban a Millenniumi Emlékmű hatalmas gránit tömbjén, Árpád és a vezérek lovas alakja látható.

 A Művelődési Ház mellett 2002-ben felavatott Hősi emlékmű
A Művelődési Ház mellett 2002-ben
felavatott Hősi emlékmű
 Az 1831-ben átépített román stílusú református templom
Az 1831-ben átépített román stílusú
református templom

ényelitke talán legszebb emlékműve (s nem csak számunkra, az Irinyi család tagjai számára) irinyi Irinyi Bertalan emlékműve, aki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején huszárőrnagyként szolgálta hazáját. Az emlékművet az utókor tisztelete jeléül (a talapzatán látható felirat tanúsága szerint) a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Fényeslitke Önkormányzata állítatta 2001-ben.

 A félelmet nem ismerő tekintet mely csak egy huszártiszt sajátja lehet
A félelmet nem ismerő tekintet mely csak
egy huszártiszt sajátja lehet
 irinyi Irinyi Bertalan emlékműve
irinyi Irinyi Bertalan emlékműve
Fényeslitke 2009.
 Győrfi Lajos nagyon kifejező alkotása
Győrfi Lajos nagyon kifejező alkotása
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

A mellszobrot a neves szobrászművész Győrfi Lajos készítette, a kőfaragó Papp Zoltán, míg a bronzöntő a karcagi, Varga Imre volt. Az egész alkotás leghangsúlyosabb eleme a huszártiszt nagyon kifejező, magával ragadó, elszántságot tükröző tekintete. A huszár atributumok közül, a mellszobron jelen van a sűrű zsinórozású dolmány, a galléron az őrnagyi csillag, a bajusz, de éppen a tekintet egész művön belüli hangsúlyosságát megtartandó, nincs jelen a díszes huszárcsákó.

Érdekes a szobor felülete is. Egészen közelről nézve olyan mintha a szobrász műtermében álló, még puha agyagból formázott mellszobrot látnánk. A mintázó szerszám minden egyes kis simítása, formázása jól látszik. Szinte félünk megérinteni, nehogy ujjunk nyomot hagyjon a puha agyagban.

 A nagyon hangulatos utcák egyike, a házak mint megannyi ékszerdoboz
A nagyon hangulatos utcák egyike,
a házak mint megannyi ékszerdoboz
 A temető az egyik legrendezettebb volt amit utunk során láttunk
A temető az egyik legrendezettebb volt
amit utunk során láttunk

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007. január 4-én tartott ülésén a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Irinyi Bertalan, néhány évvel azelőtt beazonosított, Fényeslitkei temetőben álló sírját. Az erről szóló határozat, hivatalos formában is megjelent a Magyar Közlöny 2007/97. számában.

Ma Irinyi Bertalan huszárőrnagy obeliszkje családtagjai sírkövével együtt látható. A sírkövekről ma is pontosan leolvasható, az Irinyi család tagjainak (lásd nemesi családfa) a történelem különböző korszakaiban, a haza szolgálatában nyújtott hősiesen helytállása. Unokája, Csaba huszárszázadosként, dédunokája László huszárfőhadnagyként szolgált.

 Az Irinyi család nyughelye
Az Irinyi család nyughelye
Fényeslitke 2009.
 Irinyi Bertalan és felesége hajnácskeői<br>báró Vécsei Kornélia sírköve
Irinyi Bertalan és felesége hajnácskeői
báró Vécsei Kornélia sírköve

Források, ajánlott és felhasznált irodalom:
Bertényi Iván: Kis magyar címertan. 1983. Gondolat Zsebkönyvek, Gondolat Kiadó
Borovszky Samu: Szabolcs Vármegye. 1901. Budapest, Apolló Kiadó
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság honlapja http://www.nkb.hu/?node=219
Ráday Mihály (Magyar Televízió): Unokáink sem fogják látni http://old.hirado.hu/magazin/cikk.php?id=186770