kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
ócspetri

ócspetri község Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyírség közepén, a Nyírbátori kistérségben, Nyíregyházától 28, Kállósemjéntől 6 kilométerre a megye délnyugati részén fekszik. Máriapócstól nyugati irányban mindössze 4 kilométerre van. Saját vasútállomása nincs, a legközelebi megálló a közeli Máriapócson van.
 Pócspetri címere
Pócspetri címere
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

képen látható címer Pócspetri címere, amely a község római katolikus templomának középső, homlokzati tornya alatti bejárata felett található. A címerben kék mezőben, középen egy hegyével felfele álló arany nyílvesszővel felajzott íj látható. A nyílvessző hegyétől jobbra arany ötágú csillag, balra vékony, jobbra forduló, emberarcú arany félhold lebeg.

A tarpajzs tetején egy abroncsán kereszttel díszített, három lombú arany korona látható. Más források szerint a címer eredetileg a község egykori birtokosainak, a Klobusitzky grófok családi címere volt. Hasonló címerképpel találkozunk Nagyléta címerében is.

településről először 1221-ben, a Nagyváradi Regestrumban olvashatunk, ahol Petri néven említik. A Petri név feltehetően a Péter személynévből alakult ki. Kislétával együtt eredetileg a Dersy család birtoka volt. Későbbi birtokosai közt találjuk a Molnár és a Klobusitzky családot (lásd a címer) is. Petrit a XVI. század közepétől kezdődően, megkülönböztetésül a megyében található másik Petritől, Lövőpetritől, a közelben található Máriapócs nevéből kap új előtagot s nevezik Pócspetrinek. Egyik külterületének neve a századfordulón Irinyi-tanya volt.

 A katolikus templom tornya alatta a bejárat feletti címerrel
A katolikus templom tornya
alatta a bejárat feletti címerrel
 A Szent Kereszt Felmagasztalása templom
A Szent Kereszt Felmagasztalása templom
Pócspetri 2007.

Petriről egy sajnálatos esemény kapcsán először mindenkinek, az úgynevezett pócspetri-per jut eszébe. Röviden felelevenítve az eseményeket, 1948. június 3-án a község közepén álló katolikus templomból az istentisztelet után a hívek a falu iskolájának államosítása ellen a szomszédos községházához mentek tiltakozni. Azt, hogy ott pontosan mi történt valójában ma sem tudjuk, de az ott jelenlevő rendőrök egyikének fegyvere elsült, minek következtében a rendőr meghalt.

 Királyfalvi Miklós emléktáblája a Községháza falán
Királyfalvi Miklós emléktáblája
a Községháza falán

1948-at írtunk, a Rákosi Mátyás vezette kommunista párt igyekezett hatalmát megszilárdítani, s ennek következtében harcot folytatott az addig jelentős társadalmi befolyással bíró Katolikus Egyházzal szemben. A hatalom azonnal felismerte, hogy a történtek kitünő alkalmat nyújtanak az egyház elleni tisztogatásokra s mindössze nyolc nap alatt előkészítenek és lefolytatnak egy koncepciós pert!

Az egyik fő vádlott a falu jegyzője, Királyfalvi Miklós a másik a plébános Asztalos János volt. Királyfalvit az itélethozatal után azonnal kivégezték, a plébános pedig életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A per kapcsán természetesen kitünőre vizsgázhatott a rezsim propagandagépezete, azaz hatalmas sajtónyílvánosságot kapott az akkori szóhasználattal élve, a klerikális reakció elleni harc.

 A Polgármesteri Hivatalt jelző márványtábla a Községháza bejáratán
A Polgármesteri Hivatalt jelző
márványtábla a Községháza bejáratán
 Az Irinyi családra emlékeztető márványtábla a Községháza bejáratánál
Az Irinyi családra emlékeztető
márványtábla a Községháza bejáratánál

zámunkra, az Irinyi család tagjai számára Pócspetri az egyik leginkább szívet melengető hely, mert itt maradt fenn legszebb, legépebb állapotban a család egyik nemesi kúriája. A kúria, azaz a mai Községháza sok mindent megélt (lásd pócspetri-per), napjainkban az épületben találjuk Pócspetri Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát és a házasságkötő teremmel is rendelkező Anyakönyvi Hivatalt.

 Pócspetri Polgármesteri Hivatala az 1990-es évek elején
Pócspetri Polgármesteri Hivatala az 1990-es évek elején
Fotó: Irinyi István (Nyíregyháza)

Az 1906-ra elkészült neobarokk stílusú kúria a Pócsi utca 13 szám alatt található. A községbe érkező látogató a katolikus templom vagy a Polgármesteri Hivala után tudakozódva könnyedén megtalálja.

 A földszintes kúria főhomlokzata, az utca felöli bejárattal a tornác tetején tömör balusztráddal
A földszintes kúria főhomlokzata, az utca felöli bejárattal
a tornác tetején tömör balusztráddal
 Az Irinyi család nemesi címere a mellvéd közepén
Az Irinyi család nemesi címere
a mellvéd közepén

A kúra építésének illetve későbbi átépítésének körülményeiről keveset tudunk. A kúria egykori lakói az 1886-ben született Irinyi Szabolcs és felesége Horkovits Mária, valamint gyermekeik voltak. Az épület jelenlegi látványosan szép állapotban történő fennmaradása, elsősorban a község közigazgatási életében betöltött, napjainkban is meglévő szerepének köszönhető.

 A kúria templom felé néző tornya
A kúria templom felé néző tornya
az egykori Irinyi-kúria részlete
 A harang formájú toronysisak
A harang formájú toronysisak
az egykori Irinyi-kúria részlete
 A torony és a látványos tornác
A torony és a látványos tornác
az egykori Irinyi-kúria részlete
 Az idilli hangulatot árasztó tornác
Az idilli hangulatot árasztó tornác
az egykori Irinyi-kúria részlete
 Az épület főbejárata
Az épület főbejárata
az egykori Irinyi-kúria részlete
 Az sok díszes ablak egyike
Az sok díszes ablak egyike
az egykori Irinyi-kúria részlete

 1906 az építkezés befejezésének éve
1906 az építkezés befejezésének éve
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)
 Az ablakok és ajtók feletti díszítés
Az ablakok és ajtók feletti díszítés
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

Források, ajánlott és felhasznált irodalom:
W. Koch: Építészeti stílusok. 1997. Budapest, Officina Nova Kiadó
Bertényi Iván: Kis magyar címertan. 1983. Budapest, Gondolat Kiadó
Borovszky Samu: Szabolcs Vármegye. 1901. Budapest, Apolló Kiadó
Katolikus.hu http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1083
Ember Judit dokumentumfilm-rendező http://www.filmtortenet.hu/
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány
http://server2001.rev.hu/oha/oha_browse_photo.asp?page=64&search_str=&OK=OK&lang=h&dsppict=on